Grensland steunt ‘DigitalForYouth.be’ en zamelt bij bedrijven PC’s in voor jongeren.

Gepubliceerd op Maandag 01 februari 2021

DigitalForYouth.be, met behulp van bedrijven

De coronapandemie heeft duidelijk in beeld gebracht dat veel jongeren, ongeacht hun achtergrond, nog geen of onvoldoende toegang hebben tot on-line onderwijs wegens het ontbreken van een laptop, desktop of notebook. Velen zijn enkel aangewezen op een gsm waardoor hun leerachterstand nog dreigt te vergroten.

DigitalForYouth.be is een organisatie die de digitale wereld bereikbaar maakt voor jongeren. Dat doen ze door te voorzien in hardware, voor jongeren of de organisaties die met hen werken. Het einddoel is de digitale interesse en vaardigheden van onze jeugd te vergroten. Hiervoor is DigitalForYouth.be voortdurend op zoek naar middelen. De organisatie heeft de ambitie om zoveel mogelijk bedrijfslaptops in te zamelen en deze, na refurbishment, ter beschikking te stellen van scholen en sociale organisaties.

Grensland zamelt PC’s collectief in bij bedrijven

Het Platform Grensland Menen – Wervik, wil deze mooie maatschappelijk relevante actie ondersteunen en organiseert daartoe een collectieve inzamelactie voor laptops bij bedrijven op het bedrijventerrein en wenst dit initiatief in de toekomst ook regelmatig te herhalen. Deze actie sluit perfect aan bij de doelstellingen van het project “Grensland is Circulair” waarbij we streven naar een optimaler afval- en materialenbeheer op het bedrijventerrein door het opzetten van collectieve acties. Upcycling van materialen  is daarbij een prioriteit. Voor deze inzameling van laptops wordt door het projectteam, bestaande uit het Platform, de steden Menen en Wervik, MIROM-Menen, 3PT Consult en Take-off, een samenwerking opgestart met ‘Veer en Galloo.

Praktische organisatie via ’t Veer en Galloo

Concreet kunnen alle bedrijven op het bedrijventerrein vanaf maandag 1 februari afgeschreven IT-materiaal ( desktops, PC’s, werkstations, notebooks, monitoren, printers, server racks en mobiele toestellen) na telefonische afspraak, brengen naar ’t Veer 4 C (Recylec) – lokaal bij de Weegbrug.

Hier worden de toestellen geregistreerd ( gegevens van de donor, merk en serienummer) en vervolgens op een veilige manier verpakt in speciaal hiertoe ontworpen verpakkingsdozen die zelf nog gestapeld worden in transportkarren die met een cijferslot worden beveiligd. Het stockagelokaal bij ’t Veer wordt ook nog afgesloten ter beveiliging.  Vanuit Recylec worden de ingezamelde toestellen met een regelmatige frequentie opgehaald door DigitalForYouth.be voor verdere behandeling bij CTG Circular.

Toestellen die voor refurbishing worden aangeboden moeten wel aan volgende technische vereisten voldoen: voor laptops wordt geopteerd voor een processor: Core i3 3de generatie (of gelijkwaardig.

Voor grotere partijen (vanaf 30 stuks) kan een rechtstreekse ophaling bij het bedrijf zelf worden georganiseerd. Gelieve voor praktische afspraken hieromtrent contact op te nemen met Parkmanager Herman Wenes.

Afleveradres en telefoonnummer: Industrielaan 101, Menen – tel: 056/52.13.00

Bijkomende info en afspraken grotere partijen :

Herman Wenes - tel: 0475/69.24.97 - parkmanager@grensland-menen-wervik.be

Philippe Tavernier, 3PT Consult – tel: 0496/12.61.45 – pt@3ptconsult.be

Sluitende garanties van vernietiging data !

Het refurbishment gebeurt op een professionele manier bij het bedrijf CTG Circular en bestaat uit een triage, het veilig verwijderen van alle data op de harde schijf, het kuisen, ontsmetten en herstellen van de PC, het voorzien van nieuwe software met licentie, het veilig verpakken en transporteren naar de scholen.  

CTG Circular gebruikt de best beschikbare technologie voor een veilige en betrouwbare data destructie. Het hard drive cleaning proces voldoet aan meer dan 10 internationale standaarden waaronder de norm NIST SP 800-88 en is IS0 27001 gecertificeerd. Het bedrijf garandeert met sluitende procedures, werkinstructies, cleaning software en internationale controles dat alle data vernietigd worden (procedure in bijlage). De donoren krijgen ook een certificaat van vernietiging voor elk aangeboden toestel.

Toestellen die niet meer voor hergebruik in aanmerking komen, worden na datavernietiging via de bestaande kanalen van Recupel voor ontmanteling aangeboden en verwerkt, met maximale recyclage van onderdelen en materialen.   

Bedrijven op Grensland werken aan een circulaire economie en engageren zich maatschappelijk

Door deze collectieve inzamelactie krijgen bedrijven en ook KMO’s op Grensland de mogelijkheid om actief bij te dragen aan een circulaire economie door hun afgeschreven laptops en IT materiaal te upcyclen en opnieuw bruikbaar te maken i.p.v.  direct te laten ontmantelen en vernietigen. Tegelijk steunen de deelnemende bedrijven dynamische schoolgemeenschappen en gemotiveerde jongeren uit kansengroepen die via het geschonken materiaal de kans krijgen op degelijk on-line onderwijs en tevens hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Bedrijven die doneren krijgen visibiliteit op de website en sociale media van DigitalForYouth.be en van het project Grensland is Circulair.  Redenen genoeg dus voor een actieve deelname!

De samenwerking tussen DigitalForYouth.be en de bedrijventerreinvereniging is het eerste collectieve initiatief op deze schaal in Vlaanderen zodat het Platform Grensland weer een primeur realiseert mede dankzij het project ‘Grensland is Circulair’ en het enthousiaste projectteam. Het project ‘Grensland is Circulair’ krijgt de steun van Vlaanderen Circulair, de provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen.

Meer info :