Grensland en Constructief werken samen voor een hoogwaardig hergebruik van massief houtafval – meubelen op maat !

Gepubliceerd op Dinsdag 02 februari 2021

Hoogwaardige valorisatie van massief houtafval

Het Platform Grensland Menen-Wervik en het maatwerkbedrijf Constructief uit Heule gaan op het bedrijventerrein Grensland samenwerken aan een hoogwaardig hergebruik van hout door ingezameld hout als grondstof te hergebruiken voor het maken van ‘nieuwe’ meubelen op maat.

Houtafval krijgt op vandaag meestal een laagwaardigere herbestemming en dit willen beide partners via hun samenwerking doorbreken. Ze gaan afgedankt massief houtafval afkomstig van niet-herbruikbare meubelen, productieresten of van andere bronnen periodiek en gratis inzamelen op het bedrijventerrein. Dit hout zal als circulaire grondstof dienen voor de productie van nieuwe meubelen. Hiermee wordt hoogwaardige upcycling gerealiseerd.

Maatwerkbedrijf Constructief uit Heule is gespecialiseerd in schrijnwerk en interieur. Eén van de niches van het bedrijf is het vervaardigen van meubelen met circulair hout. . Dat kan met hout van ingezamelde meubelen maar evenzeer met productieoverschotten van bedrijven.  Voorbeelden daarvan zijn vergadertafels die te vinden zijn in het kantoor van Kringloopwinkel Deltagroep en van de provincie West-Vlaanderen.

De samenwerking opent nieuwe opportuniteiten. Constructief zamelt niet alleen het hout in, het biedt aan de bedrijven ook de mogelijkheid om hun oudere kantoormeubilair om te laten bouwen naar ‘nieuwe’ meubelen of toepassingen die voldoen aan vooropgestelde eisen volgens een afgesproken nieuw ontwerp. In een onderling overeenkomst worden de voorwaarden voor ophaling, verwerking, design en levering evenals de kostprijs bepaald.

Met de structurele uitbouw van deze circulaire niche wil Constructief als maatwerkbedrijf ook een groei in de sociale tewerkstelling realiseren.

Het project ‘grensland is Circulair’ als driver voor een circulaire economie op het bedrijventerrein.

Beide initiatieven kaderen perfect in de doelstellingen van het project “Grensland is Circulair” dat het Platform uitvoert in samenwerking met de steden Menen en Wervik, MIROM, 3PT Consult en Take-Off. Dit partnerschap streeft naar een beter afval- en materialenbeheer op het bedrijventerrein via collectieve acties en samenwerking en stimuleert hiermee de evolutie naar een circulaire economie en het circulair ondernemen op de industriezone Grensland Menen – Wervik.

Via het project “Grensland is Circulair” willen de partners de afvalstromen op het bedrijventerrein in kaart brengen en tools en methodieken uitwerken die een betere collectieve selectieve inzameling van afval en materiaalstromen garandeert en het hergebruik en upcycling van materialen stimuleert. De partners zijn ervan overtuigd dat deze aanpak economisch voordeel zal opleveren voor de deelnemende bedrijven. Naast milieuwinst wil het partnerschap via het project ook mogelijkheden bieden aan maatwerkbedrijven om een duurzamere tewerkstelling te creëren.

Het project ‘Grensland is Circulair’ krijgt de steun van Vlaanderen Circulair, de provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen en krijgt actieve medewerking van ’t Veer, Vanheede en meerdere bedrijven op het bedrijventerrein.

Een samenwerkingsovereenkomst met perspectief

Via de samenwerkingsovereenkomst garandeert Constructief de gratis ophaling van massief houtafval dat geschikt is voor de productie van nieuwe maatmeubelen. Het Platform organiseert binnen het kader van het project deze periodieke ophaalbeurten op het bedrijventerrein en maakt promotie voor deze dienstverlening en het aanbod van ‘Meubelen op Maat’ van Constructief. De geproduceerde meubelen zullen door Constructief te koop aangeboden worden in de werkplaats van Constructief en de Kringloopwinkel, maar er wordt tevens een webwinkel ontwikkeld voor een ruimere bekendmaking en vermarkting van het aanbod refurbished meubelen.

In de demofase zal minstens twee maal per jaar op het bedrijventerrein een collectieve inzameldag worden georganiseerd.  Voor grotere partijen afvalhout kunnen extra inzamelingen gebeuren in onderlinge afspraak tussen Constructief en het aanbiedend bedrijf op Grensland. Voor 2021 worden de collectieve inzamelingen van massief hout ingepland op 29 maart en 22 november.

Beide partijen engageren zich om na beëindiging van het project in mei 2022 de samenwerking te bestendigen en uit te bouwen. Dit demoproject voor het bedrijventerrein Grensland kan daarna gemultipliceerd worden naar andere bedrijventerreinen in de provincie.  

 

Meubelen op maat, creatief ontwerp van Constructief.

Meer info: www.grenslandcirculair.be