Bedrijven op Grensland zamelen 2,2 ton KGA selectief in!

Gepubliceerd op Dinsdag 02 februari 2021

Aan de KGA-inzameling die POM West-Vlaanderen op 4 december 2020  in samenwerking met Vanheede Environmental Services organiseerde werd op het bedrijventerrein Grensland Menen – Wervik 2183 kg KGA selectief ingezameld bij 8 bedrijven. De belangrijkste KGA fracties die op Grensland werden ingezameld waren: loodbatterijen (450 kg), ontvlambaar opruimafval (400 kg), afgewerkte olie (355 kg), gehalogeneerde solventen (280 kg), niet gehalogeneerde solventen (210 kg), spuitbussen (158 kg), kwikhoudende TL lampen (149 kg) en verf- en lijmresten (96 kg). 

Deze KGA-inzameling organiseert de POM twee maal per jaar op alle West-Vlaamse bedrijventerreinen, een initiatief met reeds een jarenlange traditie. Tijdens de december-ophaling werd voor de ganse provincie in totaal 45 ton KGA ingezameld bij 105 bedrijven.

Met deze actie biedt de POM aan bedrijven de mogelijkheid om hun KGA-afval beter te sorteren en tegelijk op een efficiënte, correcte en goedkopere manier te voldoen aan de verplichtingen die het Vlaams Materialendecreet oplegt. Het Vlarema verplicht bedrijven immers om 21 afvalfracties selectief in te zamelen. KGA fracties vallen onder deze verplichting. De erkende ophaler levert meteen ook de nodige attesten af zodat bedrijven ook kunnen voldoen aan de opgelegde verplichtingen inzake de afvalstoffenregistratie.

Door deelname aan deze collectieve inzamelactie bespaarden de deelnemende bedrijven 35 tot 50% op de kostprijs t.o.v. de prijs die bij een individuele ophaling wordt aangerekend. Naast ontzorging en het ecologisch en juridisch voordeel dus eveneens een duidelijk economisch voordeel.

 

Deze actie werd door het Platform Grensland gesteund en gestimuleerd via een actieve communicatie naar de bedrijven op Grensland. En met succes. Bij vorige KGA-inzamelacties namen maximum 5 bedrijven uit Grensland deel. In december 2019 werd daarbij slechts 741 kg ingezameld.

Het project ‘grensland is Circulair’ stimuleert de circulaire economie op het bedrijventerrein.

Een betere KGA-inzameling maakt deel uit van het totaalconcept voor een beter afval en materialenbeheer bij de bedrijven op het bedrijventerrein dat het Platform Grensland wil realiseren met het project ‘Grensland is Circulair’ via collectieve acties en samenwerking. Grensland stimuleert hiermee de evolutie naar een circulaire economie en het circulair ondernemen op de industriezone Grensland Menen – Wervik.

Via het project “Grensland is Circulair” willen de partners de afvalstromen op het bedrijventerrein in kaart brengen en tools en methodieken uitwerken die een betere selectieve inzameling en verwerking van afval en materiaalstromen garandeert en het hergebruik en upcycling van materialen stimuleert. De partners zijn ervan overtuigd dat deze aanpak economisch voordeel zal opleveren voor de deelnemende bedrijven. Naast milieuwinst wil het partnerschap via het project ook mogelijkheden bieden aan maatwerkbedrijven om een duurzamere tewerkstelling te creëren.

Voor de uitvoering van het project werkt het Platform Grensland samen met de steden Menen en Wervik, MIROM, 3PT Consult en Take-Off. Het project ‘Grensland is Circulair’ krijgt de steun van Vlaanderen Circulair, de provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen en krijgt actieve medewerking van ’t Veer, Vanheede en meerdere bedrijven op het bedrijventerrein. 

KGA-inzameling,  een continu aandachtspunt voor bedrijven.

De overheid zal in de toekomst meer toezien op het respecteren van het Vlarema en op een correcte selectieve inzameling van KGA. Bedrijven op Grensland kunnen voor afgifte van kleine hoeveelheden KGA ook terecht op het recyclagepark van MIROM-Menen op het bedrijventerrein.  

De volgende collectieve KGA-inzameling op het bedrijventerrein zal eind mei plaatsvinden. Alle informatie, de prijzen en het ophaalformulier vindt u op de website van de POM West-Vlaanderen:  www.pomwvl.be/kga

 

Meer info:

www.grenslandcirculair.be

Platform Grensland Menen-Wervik, Parkmanager: Herman Wenes, T:  0475/69.24.97, e-mail: parkmanager@grensland-menen-wervik.be

Grensland is Circulair:  Philippe Tavernier, 3PT Consult, T: 0496/12.61.45, e-mail: pt@3ptconsult.be

POM West-Vlaanderen: Guido De Roo, T: 0491/37.93.54; e-mail: guido.deroo@pomwvl.be

MIROM-Menen: T: 056/52.81.30; e-mail: info@mirom-menen.be