Grof huisvuil

Het grof huisvuil (geen papier, PMD, karton en gewoon huishoudafval) wordt opgehaald en gebracht naar het recyclagepark in Menen.

Voorwaarden
  • bereid zijn je identiteitskaart af te geven tegen ontvangstbewijs. Die moet voorgelegd worden aan de parkopzichter.
  • inwoner zijn van Wervik
  • door praktische of fysieke redenen niet in staat zijn om zich naar het recyclagepark te verplaatsen

Vooraf komt een medewerker van de Buurtdienst langs om na te gaan of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden en recht heeft op het sociaal tarief.

Er wordt een afspraak gemaakt op datum, uur en opdracht.

Kosten

€ 16,00 per uur en per tewerkgestelde (gewoon tarief)
€ 12,00 per uur en per tewerkgestelde (sociaal tarief)
+ verplaatsingskosten en eventuele materiaalkosten

Verplaatsingskosten: forfait € 3,00 + € 0,40 per km

Gewoon werkgerei is inbegrepen.
Bijkomende kosten: containerpark, kostprijs huur materiaal.

De factuur wordt opgemaakt door de financiële dienst van het OCMW.

Extra informatie

Het grof huisvuil kan opgehaald worden op dinsdagnamiddag, woensdagnamiddag, donderdagvoormiddag en vrijdagnamiddag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Wie komt in aanmerking voor sociaal tarief?

  1. Een attest kunnen voorleggen van ziekte- en invaliditeitsuitkering als gerechtigde op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
  2. Gerechtigd zijn op een sociaal voordeel zoals leefloon, equivalent leefloon als buitenlandse behoeftige
  3. Inkomensgarantie voor ouderen en de tegemoetkomingen voor personen met een beperking
  4. Gerechtigd zijn op het OMNIO-statuut
  5. Een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen hebben dat lager is dan of gelijk aan de inkomensgrens die van toepassing is voor de toekenning van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van ziekte- en invaliditeitsuitkering