Zorgtoelage voor - 21-jarigen

Deze zorgtoelage wordt verleend aan de moeder of de vader die de verzorging en de opvoeding van een zorgbehoevende jongere op zich neemt.

De zorgbehoevende jongere: 

  • heeft de leeftijd van 21 jaar niet bereikt.
  • is gedomicilieerd in de gemeente en verblijft er gewoonlijk, samen met de persoon die voor de opvoeding instaat.
  • is gerechtigd op de toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Het attest van recht op de toeslag vermeld de score 6 tot 17 (categorieën 1 tot 5) of score 4 op pijler 1 (ongeschikt volgens de officiële Belgische schaal van invaliditeit.
  • ontvangt geen uitkering in het kader van de Vlaamse zorgverzekering of doet een beroep op het persoonlijk assistentiebudget (PAB).

Bedragen van de zorgtoelage:

De zorgtoelage wordt uitbetaald aan de persoon die voor de opvoeding instaat en de kinderbijslag ontvangt.

  • 20 euro per maand als de zorgbehoevende jongere thuis verblijft of dagelijks naar huis komt.
  • 10 euro per maand als de zorgbehoevende jongere in een instelling verblijft maar regelmatig (wekelijks of maandelijks) naar huis komt.

De toelage wordt begin van het jaar uitbetaald voor de maanden waarbij aan de voorwaarden werd voldaan.

Er wordt geen toelage toegekend voor zorgbehoevende jongeren die permanent in een instelling verblijven.

Voorwaarden:

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden

Wat moet je meenemen?

  • Het attest van recht op de toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
  • Een attest van de school of instelling waar de zorgbehoevende jongere naar toe gaat (per schooljaar!)
  • Het rekeningnummer van de persoon die voor de opvoeding instaat en de kinderbijslag ontvangt.

Reglement zorgtoelage