WZBW zoekt zorgkundige (onbepaalde duur) C-niveau of D-niveau

Zorgkundige niveau D1-3 of C1-2 M/V/X (halftijds/voltijds) 

 Functieomschrijving

Je werkt nauw samen met de collega’s voor een getrouwe uitvoering van het individuele zorgplan. Je bent in staat om de bewoners een zo aangenaam en comfortabel mogelijk verblijf te bieden, vanuit een bewonersgerichte aanpak die op respect gebaseerd is.

 Kennis

Je bezit de nodige kennis over verzorgingstechnieken en je bent in staat om die aan te passen volgens de wensen en behoeften van elke bewoner. Je kan gepast inspelen op de leefwereld van oudere en je bent een echte teamplayer.

 Aanwervingsvoorwaarden

  • houder zijn van een middelbaar diploma voor aanstelling op C-niveau, kandidaten die niet beschikken over een middelbaar diploma worden op D-niveau aangesteld.
  • als zorgkundige geregistreerd zijn.
  • beschikken over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel VIII, hoofdstuk I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek.
  • slagen voor een aanwervingsselectieproef.

 Aanbod

We bieden een contract onbepaalde duur aan. Je wordt vergoed volgens de wettelijke barema’s en geniet tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, erkenning van vroegere anciënniteit, hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, attractiviteitpremie, 26 verlofdagen per jaar, 11 feestdagen,  eindeloopbaanregeling vanaf 45 jaar.) De werfreserve kan ook aangesproken worden om tijdelijke contracten in te vullen.

Procedure

Je vraagt het sollicitatieformulier, de functiebeschrijving en de aanwervingsvoorwaarden aan bij de personeelsdienst, Steenakker 30 te 8940 Wervik, tel. 056 95 25 31 of e-mail: personeelsdienst@wzbwervik.be of via volgende link

sollicatieformulier zorgkundige

Je verstuurt jouw kandidatuur via het verplicht sollicitatieformulier met curriculum vitae per aangetekende zending naar mevrouw Lien Deblaere, voorzitter WZBW, Steenakker 30 te 8940 Wervik. Je kan jouw kandidatuur tegen ontvangstbewijs afleveren bij de personeelsdienst. Toegelaten kandidaten worden dan uitgenodigd voor een selectiegesprek.