Wettelijk samenwonen

Doel:

De rechten en plichten van wettelijk samenwonenden zijn vergelijkbaar met die binnen een huwelijk. Het gaat dan vooral over het bijdragen in de gezinslasten, het aangaan van schulden, regelingen over de kinderen, eigendom van goederen, ....

Hoe? 

Kom samen met je partner naar de dienst Burgerzaken om een verklaring af te leggen. We nemen deze verklaring op in het bevolkingsregister. Je kan bij de notaris verdere gegevens laten vastleggen.
De wettelijke samenwoonst eindigt op vraag van één of beide partners, bij huwelijk, overlijden of na vonnis van de rechtbank.
 

Voorwaarden:

  • beide partners zijn ongehuwd;
  • beide partners zijn niet gebonden door een andere wettelijke samenwoonst;
  • beide partners zijn op hetzelfde adres ingeschreven.

Kosten:

  • 10 euro

Beide partners moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag.