Wegenis- en rioleringswerken Witte Poorte

In de wijk Witte Poorte in Geluwe zijn grote wegenis- en rioleringswerken gestart. 

De Watergroep en de aannemer zullen deze werken uitvoeren: 

  • voorbereidende werken: vernieuwen waterleidingsnet door De Watergroep
  • aanleg gescheiden rioleringsstelsel
  • heraanleg voetpaden, parkeerstrook, parkeerhavens en rijweg
  • heraanleg voetpaden in een deel van de Wervikstraat

Situering en hinder

Deze straten worden onder handen genomen: 

Witte Poortlaan, Vlaslaan, Parklaan, deel Kleine Wervikstraat, Weidelaan, Acacialaan, heraanleg voetpaden in deel Wervikstraat, aanleg RWA-leiding tussen de Wervikstraat en de Stokbeek, heraanleg pleintje.

Er zal hinder zijn, bewoners worden door de aannemer per brief verwittigd.

Timing

De Watergroep is gestart begin januari. De aannemer heeft 100 werkdagen tijd om de wegenis- en rioleringswerken af te krijgen. Dat zal in verschillende fases gebeuren: 

  • Fase 1: Wervikstraat - braakliggend terrein aan de overkant van de Wervikstraat
  • Fase 2: Wervikstraat (huizen kant Witte Poorte)
  • Fase 3: Wittepoortlaan (tot en met groenzone), Parklaan tot aan Kleine Wervikstraat
  • Fase 4: rest Wittepoortlaan, Vlaslaan, Acacialaan, Weidelaan

Wordt verder bekeken

  • toegankelijkheid opritten: Hoe raak je in je garage? De aannemer en de dienst Openbaar Domein bekijken het geval per geval tijdens de werken. 
  • mobiliteit in de wijk: de mobiliteit wordt besproken op de mobiliteitscommissie
Sint-Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 20 03
nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven