Vrouwencentrum

In het Vrouwencentrum kan je terecht voor informatie en advies, vorming en diverse activiteiten, ontspanning en ontmoeting.

Het Vrouwencentrum verzorgt ook de kledijdienst.

In het Vrouwencentrum zijn heel wat vrijwilligers actief. Ze helpen mee bij het organiseren van ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten. Ze zijn ook vrijwilliger in de kledijdienst (zie ook vrijwilligerswerk).

Wie hiervoor interesse heeft kan zich steeds melden bij de verantwoordelijke.

De cafetaria en de kledijdienst zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Enkel voor de activiteiten maken we een uitzondering. De activiteiten richten zich enkel tot vrouwen.