Ons Vrouwencentrum blaast 30 kaarsjes uit

Gepubliceerd op dinsdag 16 februari 2021

Het Vrouwencentrum in de Duivenstraat is 30 jaar jong. Dat moet gevierd worden! Daarom willen we het VC deze zomer in een nieuw kleedje steken: een nieuwe naam en frisse nieuwe huisstijl. En jij kan ons helpen. Maar laten we je eerst even kennis laten maken met het Vrouwencentrum

In den beginne

Het Vrouwencentrum zag het levenslicht in 1991. Moniek Balcaen en Karolien Gesquiere stonden aan de wieg als voorzitster en projectleidster.  Het project bood een vangnet voor kwetsbare vrouwen. De doelgroep was heel specifiek bepaald: vrouwen uit de echt gescheiden met of zonder kinderlast. De vrouwen werden via de sociale dienst doorgestuurd naar het Vrouwencentrum.  Aanvankelijk werden er activiteiten/vormingen georganiseerd om de zelfredzaamheid van deze doelgroep te versterken. De achterliggende gedachte was: creëren van sociale cohesie, versterkend werken, leren van elkaar, bijbrengen van assertiviteit.

Het project werd uitgebouwd in samenwerking met Samenlevingsopbouw Westhoek-Wonen en kreeg een voorgesteld termijn van 27 maanden voor de uitwerking. Het project vond zijn oorsprong in de wijk ’t Park en kon van start gaan met 15 vrouwen.

In 1993 gaf Karolien de fakkel door aan Tine Welvaert. De ontmoetingsplaats verplaatste zich ook naar het rusthuis Maria Middelares. Het bereik groeide verder uit: er werden 45 vrouwen bereikt en de teller van activiteiten stond toen op 55 stuks. Vooral koffie na de markt scoorde goed!

Naast de vormingen en activiteiten werd ook een kledijdienst opgestart in de vorm van ruilhandel onder elkaar. Hieruit ontstond ook het begin van de vrijwilligersgroep. Kledij wassen, sorteren en dan: ruilen maar. Op vandaag hebben we nog een aantal vaste vrijwilligers die aan boord gebleven zijn: Moniek, Martha, Linda en Annie.

Een volgende fase is het activeringstraject.  Mensen die uit de boot dreigden te vallen, werden geholpen om hun plaats in de maatschappij terug in te nemen. Ze werden uit hun isolement gehaald en er werd gewerkt naar ontplooiingskansen. Deze fase diende ook als opstap naar de professionele activering.

Doorheen de jaren werden de criteria voor de doelgroep bijgepast: ook alleenstaande vrouwen en weduwen vonden hun weg naar het Vrouwencentrum. Ondertussen breidde de doelgroep verder uit, de aantallen liepen op tot 70 vrouwen in individuele begeleiding.

In 1996 nam het Vrouwencentrum zijn intrek in het ‘winkeltje’ in de Donkerstraat. Deze locatie gaf de mogelijkheid om de kledijdienst meer vorm te geven, ook werd een kantoorruimte ingekleed voor individueel bezoek bij de projectleidster. De activering kreeg onder andere vorm door vrouwen in te zetten in de Sloeber als begeleidsters. Een extra ondersteuning hierbij was de cursus ‘werk maken van werk’.

In 1997 werd het project de ‘wasserij’ opgestart in het kader van sociale tewerkstelling. Op vandaag is dit nog steeds een bestaand project waar vrouwen de kans krijgen om een functie aan te leren als wasserijmedewerker.

Sinds 2010 heeft het Vrouwencentrum zijn plaats gevonden in de Duivenstraat. Deze locatie bood de mogelijkheid om de tweedehandswinkel sterk uit te breiden. De benedenverdieping is volledig ingepalmd door de winkel. Deze werd uitgebreid met een retouchedienst, dit was in 2011. De bovenverdieping wordt ingenomen door de cafetaria en het bureel voor een maatschappelijk werker.

Weergave in cijfers:

Personeelsbezetting

8/38 – 1 maatschappelijk werker

38/38 – 1 lokaal verantwoordelijke  (sinds 2018 actief)

38/38 – 1 artikel 60 medewerker retouchedienst

32/38 – 1 retouchemedewerker (langdurig afwezig door ziekte)

19/38 – 3 kassamedewerkers

2 PWA medewerkers (prestaties: 40 uur – 16 uur)

Vrijwilligerspoule