Verwarmingstoelage

Indien je een laag inkomen hebt, kan je via de sociale dienst een verwarmingstoelage aanvragen. 
Op deze manier kan je een deel de hogere energiekosten terugbetaald krijgen.

Voorwaarden

Je behoort tot één van volgende categorieën: 

  • Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming en al jouw gezinsleden ook.
  • Je jaarlijks bruto belastbaar inkomen overschrijdt de vastgelegde grenzen niet.
  • Je bevindt zich in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en je bent niet in staat je verwarmingsfactuur te betalen.
  • Je maakt gebruik van één van volgende brandstoffen om je woning te verwarmen: 
    • Huisbrandolie (mazout)
    • Verwarmingspetroleum (type C – attest type C vereist!)
    • Bulkpropaangas

Om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage, kan je onze sociale dienst contacteren.

 

Afspraak maken