Verkiezingen 2019

Ben jij klaar voor de verkiezingen?

Op zondag 26 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten. Elke kiezer die is ingeschreven op de kiezerslijst ontvangt een oproepingsbrief met de post uiterlijk op 11 mei 2019. Mocht je geen oproepingsbrief hebben ontvangen of je bent je oproepingsbrief kwijt, dan kan je altijd een duplicaat krijgen op de dienst burgerzaken. De dienst is ook uitzonderlijk open naar aanleiding van de verkiezingen op zondag 26 mei van 9 tot 12 uur. Let op: dit enkel om een duplicaat van de oproepingsbrief op te halen.

Je moet gaan stemmen in het stembureau dat vermeld staat op jouw oproepingsbrief. De stembureaus zijn geopend op zondag 26 mei 2019 van 8 tot 14 uur.

Wat neem je mee naar de stembus?

•             geldig identiteitsbewijs

•             oproepingskaart

•             als je stemt met volmacht: het volmachtformulier, de oproepingskaart van de volmachtgever en het attest/bewijs.

Stemmen met een volmacht

Als je je op de verkiezingsdag niet naar de stembus kan begeven, moet je je stem uitbrengen bij volmacht. Je machtigt daartoe iemand die jouw stem in je plaats uitbrengt. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die je afwezigheid verantwoorden. Heb je geen bewijzen, dan moet je een verklaring op eer afleggen.

Je kan alleen bij volmacht stemmen in onderstaande gevallen. Je moet dit wel bewijzen aan de hand van een attest.                                                                   

Reden voor afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je er brengen.

Een doktersattest

Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

  • Werknemers: een attest van je werkgever (verblijven andere leden van je gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven).
  • Zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor je afwezigheid blijkt.
  • Schippers, marktkramer of kermisreiziger: een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van je gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven).

 

Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.

Een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven).

Je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging.

Een attest van de religieuze overheid.

Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.

Een attest van de directie van de instelling waar je studeert.

 

Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.

Een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland.

 

 

Ook als je op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, verkeersongeval, afgelaste vlucht, ...), moet je zorgen dat je een bewijs voor je afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, proces-verbaal van het ongeval, attest van de reisorganisatie, ...) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan het onthaal van het stadhuis.

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

  • De volmachtkrijger mag een familielid zijn, maar dat hoeft niet.
  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waaraan je moet deelnemen.

Procedure

Kom langs in het stadhuis op de dienst Burgerzaken om een volmachtformulier in te vullen. Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier en de nodige documenten tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen, de volmachtkrijger. Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Als je tijdens de stemming nog geen bewijs van afwezigheid hebt bezorgd, moet je dat bewijs zo snel mogelijk na de verkiezingen bezorgen aan de vrederechter. Op de website Verkiezingen.fgov.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Wat mee te nemen?

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

•             het door jou ingevulde volmachtformulier

•             het attest of bewijs van jouw afwezigheid

•             zijn eigen identiteitskaart

•             jouw oproepingsbrief

•             zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van jouw stembureau op jouw oproepingsbrief.

Toegankelijkheid

Slecht te been of rolstoelgebruiker? Dan kan je je op 26 mei laten vergezellen door een naaste die je helpt bij het stemmen in het stemhokje. Meld je meteen na aan komst bij de voorzitter van het stembureau, en leg hem of haar jouw situatie uit. Als je over een document beschikt dat aantoont dat je bijstand nodig hebt, neem het dan mee. Zo ben je zeker dat iemand je in het stemhokje mag bijstaan. Als jouw begeleider in dezelfde gemeente woont, kan hij ook in jouw stembureau zijn stem uitbrengen, zelfs al vermeldt zijn oproepingsbrief een ander stembureau.

Als de voorzitter van het stembureau niet toelaat dat je door een naaste wordt bijgestaan, kan je je in het hokje laten bijstaan door een bijzitter of door de voorzitter zelf. In elke locatie waar stembureaus geïnstalleerd zijn, is een afzonderlijk stemhokje voorzien voor rolstoelpatiënten. Vraag ernaar in het stembureau aan de voorzitter.

 

Sint-Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 20 01
Nu open enkel op afspraak
Meer
Alles weergeven