Verhuurderspremie

De verhuurderspremie beoogt een algemene kwaliteitsverhoging van het private huurpatrimonium.

Het premiebedrag bedraagt 1/3  van de kostprijs met een maximum van € 3.000 van de totale kostprijs.  De minimuminvestering bedraagt € 5.000 (exclusief BTW).

Voorwaarden

De woning
Iedere private huurwoning (of verhuring via sociaal verhuurkantoor) ouder dan 10 jaar, komt in aanmerking voor deze premie

De aanvrager
De natuurlijke of rechtspersoon die volle eigenaar is van de huurwoning. 

Welke werken komen in aanmerking ?

  1. vernieuwen buitenschrijnwerk
  2. vernieuwen dak van het hoofdgebouw
  3. aanpakken opstijgend vocht
  4. grondige electriciteitswerken
  5. aanpakken CO-gevaar

Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige voorschriften.

Wat moet je meebrengen?

Geen documenten.  Enkel ondertekenen van een intentieverklaring op het loket wonen en zorg om de huurwoning te laten screenen.

Meer info