Verhaeghe Christine - Beselarestraat 157

Verhaeghe Christine heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag gaat over: het verbouwen van een vrijstaande woning

voor het perceel gelegen: Beselarestraat 157, kadastraal gekend als: Wervik, 3de afdeling, Sectie B, nr. 0809 A

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor deze aanvraag. 

De aanvraag ligt van 14/08/2019 tot 12/09/2019  ter inzage bij de dienst Leefomgeving van het stadhuis, elke maandag - woensdag - vrijdag van 9-12u, op dinsdag - donderdag op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand College of digitaal via www.omgevingsloket.be