Vergaderingen gemeente- en OCMW-raad

In Wervik vergadert de gemeenteraad in principe maandelijks, gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand, om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis op het Sint-Maartensplein.

De Gemeenteraden en OCMW-Raden vastgelegd voor 2023

2 mei 
6 juni

27 juni

16 augustus

26 september

24 oktober

28 november

19 december

 

Deontologische code gemeenteraad              Deontologische code OCMW-raad