Vergaderingen gemeente- en OCMW-raad

In Wervik vergadert de gemeenteraad in principe maandelijks, gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand, om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis op het Sint-Maartensplein.