Vanaerde Eddy - Kruisekestraat 395

De heer Vanaerde Eddy heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met milieu-handelingen.

De aanvraag gaat over: de hernieuwing van een grondwaterwinning met volgende rubrieken: 6.4.1°; 6.5.1°; 53.8.1°b); 17.3.2.1.1.1°b)

voor het perceel gelegen: Kruisekestraat 395, kadastraal gekend als: Wervik, 1ste afdeling, Sectie D, nrs. 0015L5, 0015K5, 0015N5, 0015W4, 0015X4

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor deze aanvraag. 

De aanvraag ligt van 10/07/2019 tot 08/08/2019  ter inzage bij de dienst Leefomgeving van het stadhuis, elke maandag - woensdag - vrijdag van 9-12u, op dinsdag - donderdag op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand College of digitaal via www.omgevingsloket.be