Tabak

Wervik associeer je bijna vanzelfsprekend met de vermaarde Wervikschen toebak. Hier verwelkomen tijdens de zomermaanden nog geurige tabaksvelden (hier 't stik genoemd) en smeulende tabaksdroogasten de bezoekers. Wie aandachtig rondkijkt, kan nog enkele tabaksnaaiers te velde vinden. Vier eeuwen intrigerende tabakscultuur worden op een boeiende manier getoond in het Nationaal Tabaksmuseum, aan de hand van de meest bizarre rookattributen. Maar er is nog meer ...