Heilig Hartkerk

H.Hartkerk Kruiseke

In Kruiseke draait alles rond de Heilig Hartkerk en de heilige Rita, die er wordt vereerd als patrones van de hopeloze zaken. De eenbeukige kerk werd voor een deel bekostigd met de opbrengst van een collecte door de familie van de Britse officier John J. Eden, die in 1914 neergeschoten werd door Duitse scherpschutters. De kerk dateert van 1928-1929 en werd in de jaren dertig uitgebreid. Het oorspronkelijk gedeelte is makkelijk te onderscheiden van het nieuwe gedeelte. De betonnen structuur is van 1928-1929 en de bakstenen constructie dateert uit de jaren dertig. Ook werd wat toen de voorkant was achterkant en vice versa. Dat verklaart de dichtgemetselde poort.

Tot de stichting van een parochie moest men naar het naburige Ten Brielen voor godsdienstige zaken zoals eerste en plichtige communies, huwelijken en begrafenissen.