Toerisme Westhoek:Corona update

  • Tot en met de paasvakantie schrappen we alle events, bijeenkomsten, vormingen, persconferenties,… Meetings houden we zoveel mogelijk digitaal, werken doen we waar mogelijk van thuis uit. We blijven dus meer dan ooit bereikbaar, maar wel via mail, video, gsm,…
  • Hierbij nog even onze nrs: Valérie 0499/56.84.03 – Aurelia 0499/56.84.40 – Erik 0499/56.84.07 – Veerle 0499/93.69.53 – Stephen 0486/07.27.63
  • Ikzelf werd aangeduid als aanspreekpunt voor alle vragen uit de regio, ik sta in nauw contact met Brugge voor detailvragen (oa met Karen en Evelien voor de sector)

 

  • Betalende promotiecampagnes worden minstens de komende 3 weken on hold gezet. In aanloop naar de paasvakantie zullen we de situatie opnieuw evalueren. De situatie is momenteel te onzeker om middelen op communicatie/promotie in te zetten, we willen echter fors uitpakken zodra de situatie zich normaliseert. We denken dat de vraag naar ondersteunende communicatie/promotie vanuit de sector op dat ogenblijk zeer groot zal zijn. Door snel te schakelen op dat moment hopen we het binnenlands toerisme snel te doen herleven. We zullen ons de komende weken hier grondig op voorbereiden met een aangepast promotieplan. Mochten jullie hiervoor specifieke wensen of voorstellen hebben, dan mogen die steeds naar mij of Aurelia doorgemaild worden.

 

  • Het welzijn van de West-Vlaming is ook een doelstelling van Westtoer. Als het de komende dagen mooi weer wordt, willen we mensen ondanks alles buiten krijgen zodat ze even de crisis kunnen opzij zetten tijdens een leuke fiets- of wandeltocht. OK, voor de picknick en het drankje zal elkeen zelf moeten zorgen, maar Westtoer zal wel buitentips aanreiken. En zo wordt deze crisis voor recreanten misschien een opportuniteit eindelijk de plekjes te ontdekken die al lang op het verlanglijstje staan. We krijgen alvast goeie respons vanuit de media voor deze positieve aanpak. Een concreet vb. Miguel Bouttry heeft vandaag mooie beelden voor ons genomen in de overstroomde broeken en ik ga er dit weekend ook op stap en zal foto’s nemen en misschien zelfs filmen. Begin volgende week (er komt goed weer aan) zullen we daarover communiceren naar de toerist-recreant vooral in eigen provincie.

 

  • We zetten op www.westtoer.be/corona een infopagina op voor de sector. We verzamelen er alle relevante info voor de toeristische ondernemers, we tonen hoe hun collega’s problemen oplossen, we leiden iedereen naar de beschikbare hulpmaatregelen. Ondernemers met vragen kunnen die doorsturen via sector@westtoer.be (Karen en Evelien). We zullen zo snel mogelijk het antwoord op de vragen opzoeken en vervolgens een antwoord geven en publiceren op de webpagina. We zullen ook vandaag een nieuwsbrief hierover uitzenden naar de sector.

 

  • De balie van Westtoer blijft open en bemand. Bestellingen via de webshop zullen dus zonder onderbreking opgestuurd worden. We zullen ook zoveel mogelijk lusvormige routes gratis downloadbaar maken op onze websites en verwijzen naar de online routeplanners.

 

  • We zijn overtuigd dat er heel snel actie nodig zal zijn om ondernemers de komende weken en maanden financieel te helpen overbruggen. We volgen de federale en Vlaamse initiatieven van nabij en kijken of de Provincie ook zelf actie kan ondernemen.

 

  • De vergadering met de diensten voor toerisme op 01/04 zullen we noodgedwongen moeten annuleren. Ik stel voor die voorlopig te verplaatsen naar de datum van de brainstorm die voorzien was op 07/05. Voor de brainstorm zoeken we een nieuwe datum, noteer aub hiervoor voorlopig woensdag 27/05. Hopelijk lukt dit voor iedereen.