Swap

Tijdens de schoolvakanties kan je met SWAP vanalles beleven!

  • voor jongeren vanaf het 5de leerjaar tot het 6de middelbaar
  • Soms werken we daarvoor samen met jeugddiensten uit buurgemeenten. Die intergemeentelijke samenwerking heet PAS PARTOE
  • Let op: tijdens de grote vakantie is er geen SWAP 

Voor elke schoolvakantie krijg je via de scholen de activiteitenkalender mee. Daarin staan ook alle prijzen. 

SWAP 2021