Update werken Steenakker 21 juni 2022

Gepubliceerd op Maandag 20 juni 2022

Momenteel zijn fase 1 en 2 in uitvoering. Er was oorspronkelijk gepland om - zodra mogelijk - hoek Molenstraat – Steenakker te openen door middel van een tijdelijke wegbedekking. Door de vertraging met levering van materialen voor de waterput ter hoogte van het kruispunt met de Steenakker, is dit niet mogelijk gebleken. De levering en plaatsing is ondertussen gebeurd. Er kan nu vlugger doorgewerkt worden om de fase 1 en fase 2 tegelijk in één beweging af te werken. Dit met als doelstelling om de doorgang van de Steenakker zo vlug als mogelijk in zijn geheel open te stellen.

In het stuk Steenakker tussen de Molen- en de Vlamingenstraat :

  • In de week van 20 juni wordt er in de doortocht een laag asfalt geplaatst op de onderfundering. Dit zal eruitzien als een klassieke asfaltweg maar dit is niet het eindresultaat. Op deze weg komt nog een toplaag in beton.
    Daarna wordt de verkeersdrempel geplaatst ter hoogte van hoek Steenakker -Molenstraat.
     
  • In de week van 4 juli wordt het beton van de rijweg gegoten. Het beton moet vervolgens minstens 1 maand drogen voor er gemotoriseerd verkeer over kan.
  • Na het bouwverlof (verlof loopt van 15 juli tot en met 8 augustus) wordt de parkeerzone en het voetpad aangelegd ter hoogte van de post. Dit is de groene en de blauwe zone in het kaartje hieronder. Deze werken duren tot eind augustus.

Volledige circulatie in beide richtingen voor gemotoriseerd verkeer zal pas mogelijk zijn vanaf eind augustus. Of er tussentijds voor gemotoriseerd verkeer een ander regime van doortocht mogelijk is zal beslist worden afhankelijk van het behalen van bovenstaande timing alsook ifv de veiligheid van de werf.  Er volgt een update in juli hierover.

  • Tijdens de kermis/braderie (19 – 22 augustus 2022) zal de rijweg toegankelijk zijn voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer.  Als de beton tegen 4 juli gegoten is en de weersomstandigheden er zich toe lenen zal er tegen dan genoeg droogtijd geweest zijn.

Er komt nog een aparte folder met informatie over het verloop van het kermisweekend dat ook in alle bussen zal gepost worden.

Ondertussen loopt er in de handelszaken die palen aan de werken een “steengoeie actie”. Bij elke aankoop krijg je een lotje en maak je kans om 25 euro te winnen. Deelnemende handelaars vind je hier: https://www.wervik.be/steengoeie-actie.

Als u  suggesties, vragen of opmerkingen hebt, mail deze naar openbaardomein@wervik.be
Elke dinsdagnamiddag is er werkvergadering met de aannemer van de werken waarop de voortgang alsook de bemerkingen besproken worden.

Wij houden eraan om nogmaals iedereen te bedanken voor zijn geduld en medewerking tijdens deze ingrijpende werken die gebeuren in ons stadscentrum.

 

 

update steenakker