Archeologie

20 januari 2022

Vooronderzoek

In de zomer van 2020 voerden archeologen van Ruben Willaert nv een vooronderzoek uit op de Steenakker te Wervik.

Gezien het gekende Romeinse verleden van Wervik en het eerder uitgevoerde archeologische onderzoek op de Steenakker waren de verwachtingen hoog. Het uitgevoerde bureauonderzoek en eerdere proefputten toonden al aan dat de Steenakker een waardevolle archeologische site is.

Tijdens dit vooronderzoek werd rekening gehouden met reeds aangetroffen archeologische sporen uit het eerdere onderzoek op de Steenakker, de centrumstraten en het reeds gekende archeologische verleden van Wervik:

  • Wervik ontstond langs de weg Boulogne-Bavay. Vermoedelijk is het ontstaan van Wervik in de vroeg-Romeinse periode te situeren. Dankzij bloeiende handel beleefde Viroviacum een grote bloeiperiode in de 1ste en 2de eeuw na Chr.
  • Het projectgebied situeert zich in de oostelijke perifere zone waar reeds verschillende sporen van ambachtelijke activiteiten aan het licht kwamen, zoals onder meer een pottenbakkersoven binnen het projectgebied.
  • Nog binnen het projectgebied zou een mogelijk wegtracé aangesneden zijn met een noordzuid-oriëntatie.
  • Op basis van de cartografische bronnen is duidelijk te zien dat in de middeleeuwen het huidig stratenpatroon al te herkennen valt. In het oostelijke deel van de Steenakker zijn enkele gebouwen op te merken, maar vanaf de 18de eeuw is de Steenakker onbebouwd.
  • Aanwezigheid van verschillende leidingen zoals aangegeven op het KLIP.
  • Aanwezigheid van een schuilkelder op het plein uit de Tweede Wereldoorlog.

Bij het vooronderzoek werd heel wat nieuwe informatie verzameld zoals een mogelijke tweede schuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog, middeleeuwse bebouwing, …

Archeologie start op 19 april 2022

Vanaf 19 april 2022 wordt verwacht te starten met de opgraving van de Steenakker. Dit zal ongeveer anderhalve maand in beslag nemen.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een team van vijf archeologen van Ruben Willaert nv, maar aangezien vele handen het werk verlichten, rekenen we graag op de inzet van vrijwilligers.

Kom langs tijdens de rondleidingen

Sinds half april graaft een team archeologen en vrijwilligers de Steenakker op te Wervik. Kom langs om te luisteren wat het onderzoek al allemaal heeft opgeleverd en wie weet zie je enkele archeologen en/of vrijwilligers aan het werk.

  • Iedere vrijdag om 11 uur is er een infomoment
  • Op vrijdag 6 mei is er van 13u tot 16u een open dag. Inschrijven is en kan hieronder.
  • Op zaterdag 21 mei houden we, in het kader van de Archeologiedagen, een tweede open dag waar een archeoloog toelichting geeft over de werken op de Steenakker. Deze open dag heeft plaats van 10u tot 16u en er
  • worden rondleidingen georganiseerd van 10u tot 15u. Inschrijven is noodzakelijk en kan hieronder.

De infomomenten en open dagen zijn een initiatief van de stad Wervik en de firma Ruben Willaert nv met ondersteuning van het vrijwilligersteam archeologie van de Steenakker. Er werd wel een infobanner gerealiseerd met ondersteuning van St.O.C. en Viroviacum Romanum.

Schrijf je in voor de geplande rondleidingen