Stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en rooien van houtachtige beplanting