Sociaal tarief gas en elektriciteit

Wat is het sociaal tarief? 

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energiefactuur te betalen. 
Het is een gunstig tarief voor elektriciteit , aardgas of warmte. 
Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Het tarief wordt vier keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). 

Wanneer heb je recht op sociaal tarief?

  • Je ontvangt (equivalent) leefloon van het OCMW. 
  • Je ontvangt een specifieke uitkering van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid of van de Federale Pensioendienst. 
  • Je ontvangt via de Zorgkas een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).
  • Je ontvangt een zorgtoeslag voor één van de kinderen. 

 

Het sociaal tarief voor energie wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. 
Je hoeft dus geen stappen te ondernemen.

Indien je vragen hebt, kan je steeds op de sociale dienst terecht. 

Afspraak maken