Ruimtelijk uitvoeringsplan

Het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen of bijzondere plannen van aanleg vervangen wordt door de zogenaamde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

Deze RUP's vertrekken steeds met als uitgangspunt de visie die ontwikkeld is in het ruimtelijk structuurplan.

De BPA's en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kunnen geraadpleegd worden op de burelen van de dienst leefomgeving.

 

RUP Solitaire vakantiewoningen Westhoek

RUP Regionaal bedrijventerrein Menen en Wervik

RUP afbakening kleinstedelijk gebied Menen

RUP Vanheede

RUP Regionaal bedrijf SANAC