Project Steenakker

Een nieuw gezicht voor Steenakker, Gasstraat en een link naar Sint-Pol

De centrumparking Steenakker heeft een belangrijke functie in het centrum van Wervik, maar is dringend aan heraanleg toe. De stad wil de ruimte maximaal benutten. De Steenakker moet een multifunctioneel plein worden, waar evenementen kunnen plaatsvinden. Op momenten dat er geen evenementen zijn, moet het plein gezellig, intiem en attractief zijn. De ontwerper moet dus op zoek moeten gaan naar een perfecte balans.” 

Kortparkeren op de Steenakker, langparkeren in de Gasstraat

Parkeren blijft mogelijk op Steenakker, langparkeerders zullen hun wagens in de Gasstraat kwijt kunnen. De Gasstraat ligt op wandelafstand van Steenakker. Door het langparkeren te verschuiven van Steenakker naar de Gasstraat kan Steenakker een aantrekkelijk en multifunctioneel plein worden. Er zal ruimte zijn om te parkeren in functie van de winkels en diensten in de buurt, maar ook ruimte voor ontmoeting tussen mensen en andere activiteiten.

Link met dienstensite Sint-Pol

Wat verderop ligt de site Sint-Pol met de bibliotheek en het politiekantoor. We willen dat er een visuele link is tussen de sites Steenakker, Gasstraat en Sint-Pol. Het zou dan ook logisch zijn dat er een doorsteek komt van Sint-Pol naar de gassite. Zo kunnen fietsers, voetgangers en eventueel ook wagens beter circuleren. 

 

Fase 1: Vastleggen fundamentele principes (deze fase is achter de rug)

De leden van de kwaliteitskamer hebben de basisprincipes voor de nieuwe Steenakker vastgelegd. Deze principes vormen het speelveld voor de ontwerper.

Centraal staan deze drie principes:

  1. draaischijf voor auto-circulatie afbouwen
  2. de juiste auto op de juiste plaats
  3. pleinconcept met een hoge belevingswaarde 

Fase 2: Aanstellen ontwerper (lopend)

Stad Wervik zoekt geïnteresseerde, capabele en competente kandidaten. Deze kandidaten worden beoordeeld op 

  • visievorming op het project
  • projectkost
  • visies en garanties budgetbewaking
  • ereloonpercentage

 

Fase 3: Participatie

Op 1 december organiseerden we een eerste participatiemoment in de vorm van rondetafelgesprekken. We hebben de ideeën en opmerkingen van zo'n 70 inwoners genoteerd. 

Eens de ontwerper is aangesteld, volgt nog een participatiemoment. Heb je intussen nog een goed idee of een grote bezorgdheid? Laat het ons weten, vul het formulier hieronder in.

Stuur jouw idee door!

 

Fase 4: Uitvoering

De uitvoerin gebeurt in twee fasen:

  • eerste fase: sanering gassite en aanleg parking Gasstraat
  • tweede fase: aanleg Steenakker

Timing: Het is de bedoeling dat de werken in 2019 kunnen starten