Watergewenningslessen voor kinderen van de 3de kleuterklas

Tijdens de watergewenning worden de vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn om veilig te kunnen leren zwemmen.

Deze basisvaardigheden zijn onder andere :

  • springen in het water van de badrand
  • belletjes blazen onder water
  • op de rug drijven in het water

Deze vaardigheden kunnen aangeleerd worden tijdens onze watergewenningslessen op woensdag- en zaterdagnamiddag.

Dé ideale voorbereiding op het volgen van de cursus leren zwemmen tijdens het najaar 2018 !

Een cursus watergewenning bestaat uit 5 lessen van telkens 45 minuten.

De woensdagnamiddagcursus start op 16 mei tot en met 20 juni 2018 (geen les op 23 mei).

telkens van 13.15 tot 14.00 uur.

De zaterdagnamiddagcursus start op 19 mei tot en met 23 juni (geen les op 26 mei).

Er zijn twee groepen :

Groep 1 van 16.00 tot 16.45 uur

Groep 2 van 17.00 tot 17.45 uur

Prijs voor de vijf lessen bedraagt € 30,00 voor inwoners en  € 40,00 voor niet-inwoners.

We laten maxmum vijf kinderen per groep toe.

Inschrijven vanaf woensdag 25 april om 17.00 uur via www.wervik.be/webshop