Voorlopig rijbewijs

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Je hebt twee mogelijkheden:

1. Voorlopig rijbewijs mét begeleider vanaf 17 jaar.

 • Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 •  Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. 

2. Voorlopig rijbewijs zonder begeleider vanaf 18 jaar:

 • geldigheidsduur: 18 maanden en niet verlengbaar of hernieuwbaar
 • verplicht 20 uur rijschool te volgen, vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet. Je krijgt hiervan een rijgeschiktheidsattest.

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is, heb je 2 mogelijkheden:

 1. een stageattest komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool
 2. je vraagt een nieuw voorlopig rijbewijs aan met geldigheid van 12 maanden. Je moet hiervoor beschikken over een attest dat staaft dat je 6 uren rijschool gevolgd hebt. Om een voorlopig rijbewijs van 12 maand aan te vragen moet je een begeleider aanduiden. Je kan je praktijkexamen dan afleggen in bijzijn van deze begeleider.

Is je voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen dan begint de hele procedure opnieuw.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar he bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Kosten

25 euro

Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier voorlopig rijbewijs met vermelding van slagen theoretisch examen
 • rijgeschiktheidsattest indien je 20 uren volgde
 • je moet persoonlijk aanwezig zijn om je voorlopig rijbewijs af te halen