Vlaamse energielening

Wat 

Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie kan besparen in je woning.

 • Je kan maximaal 15.000 euro ontlenen.
 • Je moet dit bedrag terugbetalen binnen een periode van 10 jaar.  
 • De interest bedraagt 0%
 • Het moet wel gaan over een hoofdverblijfplaats van een natuurlijke persoon.

Het gaat om volgende doelgroepen:

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (nummer op klevertje ziekenfonds eindigt op 1);
 • Beschermde afnemers voor elektriciteit en aardgas;
 • Mensen met een beperkt inkomen (bruto inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 30.640)  Voor aanvragen in 2018 wordt gekeken naar het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u terug op de afrekening (aanslagbiljet) van uw inkomstenbelasting die u kreeg voor het inkomstenjaar 2015.
 • Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste (hier wordt gekeken naar het meest recente aanslagbiljet)
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor aan mensen uit een van de bovenstaande doelgroepen.

Welke werken kan je betalen met je energielening?

 Je kan een energielening krijgen voor quasi alle energiebesparende investeringen. Sommige investeringen zijn onderworpen aan specifieke energieprestaties. Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aannemer. Enkel in de geval van dak-of zoldervloerisolatie kan u de werken zelf uitvoeren.

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing,  ook in deuren en –poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletkachel, brandstofcellen, …)
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is, er hoog rendementsverwarming is en minstens dubbel beglazing)
 • Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Relighting of relamping
 • Energiezuinige huishoudtoestellen
 • Energieaudit (in combinatie met 1 van de vorige maatregelen)

 De lijst van investeringen en voorwaarden wordt regelmatig aangepast. Raadpleeg steeds http://www.welzijn13.be/content/voor-welke-werken

Is een energielening mogelijk bij een nieuwbouwwoning?

 Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kan je voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (bijna energieneutraal niveau of BEN-niveau).

 

Nog vragen?