Verplaatsen straatlamp

Hoe aanvragen?

Stuur ons dan een brief of e-mail met daarin deze gegevens:

  • de eigenaar van het gebouw
  • adres
  • reden van aanvraag  
Kosten

Kostprijs

Wij vragen een prijsofferte op bij de bevoegde instanties. Nadien beslist het college van burgemeester en schepenen of de straatlamp verwijderd of verplaatst kan worden en wie de werken moet betalen. We bezorgen je per post of mail deze beslissing van het college.