Verkoop goed doel

Wat zijn goede doelen?

  • menslievende, sociale, culturele, educatieve of sportieve doelen
  • verdediging van de natuur en dierenwereld

Heb je een machtiging nodig? 

Ja, je moet op voorhand toestemming vragen als je wil verkopen voor een goed doel. 

Uitzonderingen: 

 

  • Jeugdorganisaties die erkend en gesubsidieerd worden door de overheid hebben geen machtiging nodig.
  • Verenigingen en instellingen waarvan giften fiscaal aftrekbaar zijn hebben geen machtiging nodig, maar moeten minimum drie werkdagen voor de verkoop een eenvoudige verklaring indienen.

 

 Tot wie moet je een verklaring en een aanvraag voor een machtiging richten?

Verkoop enkel op het grondgebied WervikBurgemeester Wervik
De verkoop overschrijdt de grenzen van het grondgebiedFederale minister van Middenstand

Zijn er nog andere voorwaarden voor men mag verkopen ?

  • De verkoper moet zich herkenbaar maken aan de hand van een kenteken, logo of badge.
  • De verkoop mag geen commercieel karakter hebben.
  • De organisatoren die een machtiging nodig hebben, moeten binnen de dertig dagen na de verkoop het bewijs leveren van de besteding van de opbrengst.

In de praktijk ...

Stuur je aanvraag per brief, fax of e-mail. Vermeld daarin de naam van de organisator, het doel, de plaatsen en data van verkoop, de producten die je wil verkopen. 

 Vul daarvoor dit formulier in

 

 

SInt-Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 20 02
nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven