(Ver)huurproblemen

Zowel huurders als verhuurders kunnen terecht aan het woonloket van de gemeente met vragen en problemen. Het woonloket helpt iedereen verder, is een neutrale partij en doen er alles aan om de kloof, die soms bestaat tussen huurder en verhuurder, zo klein mogelijk te maken. Laat kleine problemen niet escaleren maar vraag tijdig hulp!

Huurders met vragen over de huurwoning kunnen ook bij de Huurdersbond terecht voor advies en informatie

Centraal Secretariaat Brugge
Vlamingdam 55 – 8000 Brugge
tel: 050/33 77 15 - fax: 050/34 14 83
e-mail:huurdersbond.westvlaanderen@yucom.be

Verhuurders met vragen over huurovereenkomsten kunnen zich wenden tot de Eigenaarsbond

Hoofdkantoor Antwerpen
Otto Veniusstraat 28 - 2000 Antwerpen
tel: 03/232 26 06
www.eigenaarsbond.be

of de Verenigde Eigenaars.
Secretariaat Kortrijk
Casinoplein 6 - 8500 Kortrijk
tel: 056/26.62.00
email: info@ve-pr.be
www.ve-pr.be

Geschillen waar overleg niet tot een oplossing leidt, worden beslecht voor de vrederechter.

Verantwoordelijke dienst

Steenakker 30
8940
Wervik
056 30 02 00
nu gesloten
Meer
Alles weergeven