Verbeterings-of slooppremie

De verbeterings- of slooppremie geeft ondersteuning bij renovatieplannen en of het slopen van woningen.

  • De verbeteringspremie - De minimuminvestering bedraagt 7.500 euro (exclusief BTW) 
  • De slooppremie - geen minimuminvestering, de maximumpremie bedraagt 5.000 euoro.

Voorwaarden

De woning :

Iedere woning van 35 jaar of ouder.

De aanvrager:

Iedere eigenaar van een woning, op voorwaarde dat hij/zij geen volle eigenaar is van meer dan 1 woning.

Het netto-belastbaar inkomen van de aanvrager(s) mag niet hoger liggen dan volgende maxima:

  • alleenstaande zonder persoon ten laste : 35.717 euro
  • gehuwden en samenwonenden : 53.569 euro

De bovenvermelde bedragen worden verhoogd met 3.567 euro per kind ten laste die officieel gedomicilieerd staat bij de aanvrager.

De vermelde bedragen gelden voor aanvragen in 2016 en deze worden jaarlijks geïndexeerd.

Wat moet je meebrengen?

de offertes en de laatste belastingsbrief

Meer info

Stap 1:

Voor verbeteringswerkzaamheden bezorgt de aanvrager een offerte van de geplande werkzaamheden VOOR de aanvang van de werkzaamheden. Op basis van deze offerte wordt door de technisch medewerker van de stad een gratis adviserende screening ter plaatse uitgevoerd. De technisch medewerker maakt een verslag op van zijn plaatsbezoek. Hij oordeelt of de geplande werken noodzakelijk zijn en geeft hierover advies en maakt een prioriteitenlijst op van noodzakelijke werkzaamheden. Werken die niet gunstig geadviseerd worden, worden niet betoelaagd!

Voor sloopwerkzaamheden bezorgt de aanvrager een bewijs dat hij beschikt over een geldig afgeleverde sloopvergunning en een bouwvergunning voor het bouwen van een nieuwbouwwoning. De premie-aanvraag kan pas gebeuren nadat de sloopwerken werden uitgevoerd en dat de werkzaamheden voor het bouwen van een nieuwbouwwoning zijn opgestart.

Stap 2:

Voor verbeteringswerken (enkel structurele verbeteringswerken) moet de aanvrager minstens € 7.500 (exclusief BTW) aan geldige facturen (eigen werk of uitgevoerd door geregistreerde aannemers) kunnen voorleggen. (met vereiste keurings- en of conformiteitsattesten: bijvoorbeeld keuring voor elektriciteitswerken,…). De uitgevoerde
werken staan in verband tot de prioriteitenlijst opgemaakt door de technisch medewerker.

Voor sloopwerkzaamheden moet de aanvrager een geldige factuur voorleggen van de uitgevoerde sloopwerken, dit in uitvoering van een geldige afgeleverde sloopvergunning.

Stap 3:

De verbeterings-/slooppremie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar + foto's van de nieuwe toestand.

Voor verbeteringswerken:
Maximum 1/3 van het bedrag van de geldige facturen wordt aanvaard. De premie bedraagt maximum €3000 per woning. Deze premie kan slechts 1 maal per woning worden toegekend, dit over een periode van 10 jaar.

Voor sloopwerken:
De premie voor het slopen bedraagt maximaal € 5000. Indien de factuur voor het slopen lager ligt dan € 5000, dan wordt een premie toegekend in verhouding tot de effectieve prijs voor het uitvoeren van de sloopwerken. Deze premie kan per locatie slechts 1 maal worden toegekend.