Vastgoedinformatie

De stedenbouwkundige inlichting bestaat uit een informatief uittreksel van het plannenregister en het vergunningenregister voor het perceel dat werd aangevraagd.
Het formulier stedenbouwkundige inlichtingen geeft aan in welke zone het perceel is gelegen (bv. woongebied, agrarisch gebied, ...). De stedenbouwkundige inlichtingen zijn geldig op het ogenblik van afgifte en onder voorbehoud van wijziging van de regelgeving.

Vastgoedinformatie of notariële inlichtingen bestaan uit stedenbouwkundige uittreksels met hierbij de informatie inzake milieu, huisvesting en belastingen.

Voorwaarden

De aanvragen voor deze items moeten rechtstreeks naar https://notaris.wervik.be gestuurd worden.

Kosten
  • 30,00 € per stedenbouwkundig uittreksel;
  • 60,00 € per notaris- of vastgoedinlichting;

Voor een aanvraag van 3 of meer kadastrale leggers geldt volgend tarief:

  • 15,00 € per kadastrale legger voor een stedenbouwkundig uittreksel (*)
  • 30,00 € per kadastrale legger voor een notaris- of vastgoedinlichting (*)

(*) alle informatie betreffende één perceel of verschillende percelen in handen van dezelfde eigenaar