Tijdelijk parkeerverbod

Een verhuis gepland? Werken gepland? U verwacht een levering van meubelen?
Er zijn veel redenen waarvoor je een tijdelijk parkeerverbod kan aanvragen.

Een tijdelijk parkeerverbod dient altijd aangevraagd te worden, ook als je zelf over de nodige signalisatie beschikt.
Een aanvraag voor een tijdelijk parkeerverbod doe je minstens 5 werkdagen op voorhand.

Indien je zelf niet over borden beschikt kan je tijdens de aanvraag aanduiden dat je borden nodig hebt.
Er wordt een vergoeding van 5 euro per bord aangerekend per 30 kalenderdagen.

Verplichte signalisatie

Je moet altijd verkeersborden E1 of E3  plaatsen op een oranje verkeerspaal om duidelijk te maken dat mensen er niet mogen parkeren.

De signalisatie moet ook voorzien zijn van: 
- Pijl omhoog: verbod begint voorbij het bord. (om de start van het parkeerverbod aan te duiden) 
- Pijl beneden: verbod geldt tot hier en eindigt voorbij dit bord. (om het einde van het parkeerverbod aan te duiden)
- Onderbord met datum: vermelding van / tot datum met eventueel de uren.  

De borden moet u minstens 48 uur op voorhand plaatsen.

Aanvraag parkeerverbod

Kosten
  • Een tijdelijk parkeerverbod aanvragen is gratis.
  • Indien je niet over signalisatie beschikt kan je dit aanduiden in uw aanvraag.
    Er wordt een vergoeding van 5 euro per bord aangerekend per 30 kalenderdagen.