Subsidie jubileum jeugdvereniging

Wat?

  • Erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen een eenmalige financiële ondersteuning krijgen als ze een 10-, 15-, 20-, ...., 95- of 100– jarig bestaan vieren.
  • Deze ondersteuning moet een extra stimulans zijn om de activiteit in het kader van die viering een extra impuls te geven. 

 Hoe?

  • Stuur je aanvraag schriftelijk naar de jeugdraad, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
  • De jeugdraad formuleert een advies voor het college van burgmeester en schepenen
  • Deze subsidie wordt pas uitbetaald na de viering

Download hier het aanvraagformulier

Dossier

Vermeld in je dossier zeker deze dingen: 

  1. de naam van het jeugdwerkinitiatief of -vereniging
  2. de oprichtingsdatum vna het jeugdwerkinitiatief of -vereniging
  3. de huidige samenstelling van de leiders of bestuursploeg
  4. het activiteitenprogramma voor het jubileum