Subsidie fuiven

Wil je een fuif organiseren in Wervik? De stad geeft je een financieel duwtje in de rug!

Wat

Er bestaan twee subsidies:

  • Een fuifpremievoor het huren of inrichten van de locatie
  • Let op: je kan deze premie maar één maal per jaar aanvragen
  • Let op: Je kan deze premie niet cumuleren met andere subsidies (bv. projectsubsidie)
200 euro
  • Een subsidie voor het inzetten van een professioneel vergunde bewakingsfirma
de helft van de kostprijs, met een maximum van 300 euro

Organisator

De organisator maakt deel uit van een erkende vereniging die lid is van de jeugd-, sport- of cultuurraad.

Hoe aanvragen?

Vul de evenementenfiche in en bezorg de fiche aan de dienst Feestelijkheden met de melding dat je graag de subsidie had aangevraagd als je hiervoor in aanmerking komt. Vermeld daarbij duidelijk welke subsidie je wil aanvragen.

Uitbetaling

  • fuifpremie (huren of inrichten locatie): na advies van de jeugdraad, na kennisname en goedkeuring van de evenementenfiche door het college van burgemeester en schepenen en op vertoon van de affiche
  • subsidie bewakingsfirma: na afloop van de fuif en na het indienen van (een kopie van) de officiële factuur van de professioneel vergunde bewakingsfirma