Stedenbouwkundige verordening Wervik

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een verordening is een gemeentelijk reglement dat de dienst leefomgeving gebruikt om vorm te geven aan de goede ruimtelijke ordening bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. Dit bevat algemene regels en afspraken over onder meer: maximale bouwdieptes, bouwvrije afstanden, garagetoegangen, oppervlaktenormen leefruimtes, verhouding bebouwde en/of verharde oppervlakte en groene ruimte bij meergezinswoningen, enz….

 

stedenbouwkundige_verordening_wervik_definitief

Bij vragen of onduidelijkheden, contacteer de dienst leefomgeving.

Sint-Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 20 04
nu gesloten
Meer
Alles weergeven