Stedenbouwkundige uittreksels

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een informatief uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor een aanvraag is ingediend.  

Het formulier stedenbouwkundige inlichtingen geeft aan in welke zone het perceel is gelegen (woongebied, agrarisch gebied, ...)  De stedenbouwkundige inlichtingen zijn geldig op het ogenblik van afgifte en onder voorbehoud van wijziging van de regelgeving.

Kosten:

een stedenbouwkundige uittreksel kost € 30 per uittreksel

een vastgoed- of notarisinlichting (dit is een stedenbouwkundig uittreksels + info ivm milieu, huisvesting en belastingen) kost € 60 per notarisinlichting

Voorwaarden

De aanvragen voor deze items moeten rechtstreeks naar info@wervik.be gestuurd worden. 

Meer info