Stadsschild

Schild Stad Wervik

 

Wervik wordt vermeld in de beschrijving van Antoninus onder naam "Viroviacum".  De schrijfwijze van de XI en van de XIIIE eeuw is "Wervy", "Wervick" en "Werveka".  Deze naam is dezelfde als deze van Verviers, en zou dus ook kunnen betekenen "goede villa" of "villa van Virovios".

Wervik, in de kastelenij Ieper, was tot de XIVe eeuw een belangrijke stad (in de XVIIe eeuw vormden de twee steden, de Belgische en de Franse, er slechts één enkele). Men beweert dat Wervik onder Margaretha van Constantinopel 50.000 inwoners telde.  De demografische schattingen van die tijd kunnen slechts onder voorbehoud worden aanvaard.

De stad Wervik werd vernield en in brand gestoken door de Fransen in 1382.  Het verdrag van Nijmegen (1678) scheidde de stad van Vlaanderen.

In 1713 gaf het verdrag van Utrecht aan het huis van Oostenrijk Ieper met de kasselrij (met inbegrip van Roeselare) en de afhankelijkheden ervan : Poperinge, Waasten, Komen, Wervik (voor zover gelegen op dezelfde oever van de Leie als Ieper).  Aldus bleef Zuid-Wervik aan Frankrijk.  De titel van heer van Wervik werd door verscheidene families gedragen.

Gilles Gillon, die leefde omstreeks 1261, was heer van La Tour, Wevelgem, Moorsele, la Porte en Wervik.  Johanna van Wervy of van Wervik was met Hugo V van Maulde gehuwd en stierf in 1422.  Willem van Nevele werd in 1390 heer van Wervik genoemd.

Het zegel der schepenen van de stad Wervik van 1498 droeg een schild met rechterschuinbalk, vergezeld van zes zoomsgewijze geplaatste rozen.

'Wervy' droeg tijdens de XVIe eeuw "van goud met rechterschuinbalk en zes rozen, geheel van keel", en de heer van 'Wervy' van goud met de rechterschuinbalk en zes vijfbladeren geheel van keel.

Het schepenzegel 'ad causas' in gebruik op het einde van de XVIe eeuw was gegraveerd met een rechterschuinbalk vergezeld van zes zoomsgewijze geplaatse rozen, het schild overtopt door een bisschopsbuste, met mijter en staf.

Het zegel van 1644 vertoonde dezelfde emblemen, het schild was nochtans rechts en links vergezeld van een haan.

De Nederlands regering heeft in 1816 aan de gemeente Wervik een wapen toegekend van goud met de rechterschuinbalk van keel, vergezeld van zes rozen van hetzelfde.  Deze erkenning werd bekrachtigd bij het Koninklijk Besluit van 16 november 1842, nochtans met weglating van de kroon die het schild van 1816 overtopte.