Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen of bijzondere plannen van aanleg vervangen wordt door de zogenaamde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

Deze RUP's vertrekken steeds met als uitgangspunt de visie die ontwikkeld is in het ruimtelijk structuurplan.  
Kijk ook volledigheidshalve onder de rubriek Bijzondere Plannen van Aanleg en de Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

De BPA's en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kunnen geraadpleegd worden op de burelen van de dienst ruimtelijke ordening.