Projectsubsidie jeugd

Wat?

 • Nieuwe initiatieven die door erkende jeugdwerkinitiatieven of door andere jongeren en/of initiatiefnemers voor jongeren activiteiten worden gerealiseerd in de ruime socio-culturele sfeer.
 • Deze initiatieven moeten een projectmatige en een vernieuwende inhoud hebben. Tevens moeten ze voor en/of door jongeren (van zes tot vijfentwintig jaar) worden gerealiseerd.
 • Het financieel ondersteunen van culturele manifestaties voor de jeugd, die voldoen aan minimale kwalitatieve normen en die georganiseerd worden door de erkende jeugdwerkinitiatieven.

dus GEEN

 • projecten met een louter commercieel doel 
 • projecten die niet voor en/of door jongeren worden gerealiseerd 
 • projecten die niet kunnen terugvallen op een gemotiveerde bekwame pleog die leiding kan geven aan het project en het project kan motiveren.

 Hoe?

 • Stuur je aanvraag schriftelijk naar de jeugdraad, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik.
 • De jeugdraad formuleert een advies voor het college van burgmeester en schepenen.
 • Als je wil kan je een voorschot van 40% van de subsidie krijgen. Vermeld dan wel in je aanvraag dat je dit zou willen.

Download hier het aanvraagformulier

Dossier

Vermeld in je dossier zeker deze dingen: 

 1. een becijferde begroting
 2. algemene doelstellingen van het project 
 3. lijst van medewerkers 
 4. motivatie van het project 
 5. het werkterrein
 6. een tijdsschema met werkmethodiek