Premie bewoonde zwaluwnesten

Artikel 1 :

De milieuadviesraad geeft een toelage voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huis-, gier- en boerenzwaluwen.  De toelage heeft betrekking op woningen of andere gebouwen gelegen in Wervik.  Enkel bezette nesten komen in aanmerking.  De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar de kolonie zich bevindt.

artikel 2 :

Voor het instant houden van een zwaluwkolonie wordt er vanaf 1 bewoond nest

een subsidie verleend van 20 euro per jaar en per locatie.

artikel 3 :

De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen.

artikel 4 :

De aanvraag tot subsidie wordt aangevraagd aan de verantwoordelijke van de milieuadviesraad.

artikel 5 :

De aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 juni en 31 augustus.

artikel 6 :

De aanvrager verleent aan de verantwoordelijke van de milieuadviesraad de toestemming te komen inspecteren.

3)  Vervoer gekwetste of zieke wilde dieren naar het vogel opvangcentrum in Bulskampveld.

25 euro