Poelen

Een poel heeft een belangrijke functie als drinkplaats voor vee of als woonplaats voor amfibieën. Wil je een poel aanleggen? Dan krijg je van de stad een premie. Let op: je hebt wel een vergunning nodig!  Ook voor het onderhoud van je poel heb je om de 10 jaar recht op een premie.

Grootte van de poel Premie
25 - 50 vierkante meter 75 euro
50 vierkante meter en meer 150 euro

De uitbetaling van de premie gebeurt na controle. Let op: wacht met de werken totdat een medewerker van de groendienst ter plaatste gekomen is. 

Voorwaarden

1. Specifieke voorwaarden voor de poel:

 • vraag je stedenbouwkundige vergunning aan
 • oppervlakte: minimum 25 vierkante meter
 • diepte: minimum 0,5 meter en maximum 1,5 meter
 • vis- of eenachtigen mogen niet worden uitgezet
 • de poel mag niet bedoeld zijn voor de onttrekking van water, tenzij dit gebeurt voor het drinken van vee (dat zich aan de drinkput grenzende weilanden bevindt)
 • de poel mag niet bedoeld zijn voor het blussen van brand
 • het water van de poel mag niet gebruikt worden voor het schoonspoelen van sproeitanks
 • rondom de poel mag een strook van 2 meter niet bewerkt, bemest of met biociden besproeid worden
 • heraanleg of onderhoud dient te gebeuren buiten de voortplantingsperiode van amfibieën (van half augustus tot eind september)
 • aanbrengen van hoogstammige beplanting aan de zuidkant is verboden

2. De premie geldt in landelijk gebied:

 • agrarische gebieden (inbegrepen de landschappelijk waardevolle en de ecologisch waardevolle gebieden)
 • groengebieden (natuurgebied, parkgebied)
 • ontginningsgebieden met nabestemming landbouw, voor zover er geen reliëfwijzigingen meer plaats vinden
 • in de eventueel door het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan aangeduide ecologisch relevante entiteiten voor natuurontwikkeling
 • de onmiddellijk aan deze gebieden aansluitende percelen 

3. Draag zorg voor je poel:

 • de aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhouding voor de poel waarvoor de premie verleend wordt