Omwisseling van buitenlands rijbewijs

Heb je een buitenlands rijbewijs? Dan kan je dat omwisselen naar een Belgisch (Europees) rijbewijs. Let op: de regels voor rijbewijzen binnen de Europese Unie zijn anders dan die van buiten de Europese Unie!

 1. Rijbewijs van binnen de Europese Unie
 • Met een buitenlands rijbewijs van binnen de Europese Unie mag tot 2 jaar na je verhuis rijden.
 • Bij vrijwillig voorleggen van het rijbewijs, dient dit rijbewijs geregistreerd te worden.
 • Bij omwisseling naar Belgisch model,  het buitenlands rijbewijs in. Dit wordt opgestuurd naar land van opmaak.
 • 2.   Erkend rijbewijs buiten de Europese Unie
 • Je kan je erkende rijbewijs van buiten de Europese Unie omwisselen voor een Belgisch (Europees) rijbewijs. Wanneer dit dient te gebeuren is afhankelijk hoe je bent ingeschreven.
 • Erkent België jouw rijbewijs? Bekijk het op de site van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit
 • Je moet je originele buitenlands rijbewijs wel afgeven op de dienst Burgerzaken.
 • Reken op minimum 6 weken voor de controle.  
 • Opgelet! Zolang je rijbewijs niet werd omgewisseld, mag je met je buitenlands rijbewijs niet rijden op Belgisch grondgebied
Kosten

25 euro

Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart
 • Nationaal rijbewijs
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond indien buitenlands rijbewijs is goedgekeurd(enkel voor personen die nog geen elektronische verblijfskaart hebben)
 • Je moet persoonlijk aanwezig zijn om je buitenlands rijbewijs om te wisselen