Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is noodzakelijk voor ondermeer

 • Bouwen
 • Verbouwen
 • Afbreken 
 • Uitbreiden van een constructie
 • Kappen van bomen
 • Reliëfswijzigingen
 • Functiewijzigingen van een bebouwd goed
 • ...
Kosten

Kostprijs eenvoudige dossiersamenstelling, technische werken en terreinaanleg

 • 25 euro aangerekend per stedenbouwkundige aanvraag.
 • Bij openbaar onderzoek wordt bijkomend 5 euro vaste kost en de reële kosten van de aangetekende zendingen aangerekend
 • 25 euro per stedenbouwkundige melding

Kostprijs uitgebreide dossiersamenstelling

 • 100 euro  aangerekend per stedenbouwkundige aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling.
 • Bij openbaar onderzoek wordt bijkomend 10 euro vaste kost en de reële kosten van de aangetekende zendingen aangerekend.