Milieuvergunningen - VLAREM

Voor fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties en toestellen die opgericht, gebruikt of veranderd worden, moet aan de overheid een milieuvergunning aangevraagd worden.

Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten is er een milieuvergunning (klasse 1 of 2) vereist of moet er op zijn minst een melding gedaan worden van een "klasse 3"-inrichting.

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de meest hinderlijke inrichtingen aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de zogenaamde indelingslijst uit bijlage 1 van de titel I van het Vlarem (de zgn. indelingsrubrieken).

De milieudienst staat hierbij graag ter beschikking.