Milieuklachten

Voor klachten inzake milieu kan je telefonisch contact opnemen met de milieudienst tijdens de kantooruren of met de milieupolitie op telefoonnummer 057 23 05 68.

Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn:

  • algemene milieuvervuiling, zoals bvb. vervuiling van een beek
  • hinder afkomstig van een bedrijf, zoals bvb. lawaaihinder, geurhinder, vuile rook, ... enzovoort
  • verboden handelingen, zoals verbranden van afval, lozen van gevaarlijke stoffen in de riolering, 

Klachten die eerder te maken hebben met burenhinder (bv. rookhinder schoorsteen, luide radio), worden het best rechtstreeks gemeld bij de politiediensten.