Lenen/huren van feestmateriaal

Wilt je (feest)materiaal lenen of huren van de stad? Hou rekening met deze “vuistregels”:

  • Vraag het materiaal ten laatste 14 dagen op voorhand aan. 

  • De stadsdiensten monteren het uitgeleende materiaal niet. Dat doe je zelf. 
  • Potje breken potje betalen
  • Breng het materiaal de eerstvolgende werkdag terug. Ben je te laat, dan rekenen we een bijkomende kost van 5 euro aan.
  • Haal de elektronische materalen op bij de dienst Feestelijkheden. Bij afhalen vragen we een waarborg van 50 euro. 
  • Zorg ervoor dat het geleverde materiaal beschut staat (= minimaal onder een dak) en dat je de plaats goed kan afsluiten. 
  • Gebruik het materiaal waarvoor het dient. Sla geen spijkers in schragen, enz. 
  • Berg het uitgeleende materiaal na gebruik op zoals je het van ons ontvangen hebt. Doe je dat niet, dan doen wij dat.  Maar dat kost je 25 euro per uur en per man aan.

Modulair podium

De stad heeft een modulair podium. Dat bestaat uit elementen van 1,5 x 1,5 meter. Deze elementen kan je los van elkaar opstellen. Je kan ze ook aan elkaar hangen. Let op: als je de losse elementen heb je iets meer materiaal nodig. De medewerkers van de dienst Feestelijkheden rekenen dit voor je uit. Je kan kiezen tussen twee hoogtes: verstelbare elementen van 0,60 tot 1 meter hoogte (om de 5 cm verstelbaar) of verstelbare elementen van 0,80 tot 1,30 meter hoogte (om de 5 cm verstelbaar)

Aanvraag feestmateriaal via de webshop

Lijst uitleenmaterialen en tarieven

Provinciale Uitleendienst

Erkende jeugd- en volwassenenorganisaties, scholen en openbare instellingen in West-Vlaanderen kunnen ook tercht bij de Provinciale Uitleendienst voor Audio Visueel materiaal. Daar kan je videomateriaal (bv. een LCD-videoprojectieset of een camera), geluidsapparatuur (bv. Bose-installatie, draadloze micro met klankzuil), belichtingsmateriaal, projectiemateriaal en telecommunicatie (bv. walkietalkies) lenen en huren.

Bij de Provinciale Uitleendienst kan je ook terecht voor tentoonstellingsmateriaal en kunstkoffers. Dit kan gaan van tentoonstellingspanelen, over tentoonstellingskasten- en tafels tot kunstkoffers.  

Ga naar de site van de Provinciale Uitleendienst