Inname openbaar domein

Plaats je een container, stelling, loods, ...  en neem je daarbij een stuk van het openbaar domein in, dan heb je een machtiging nodig.

Wanneer?

Een aanvraag voor een inname van het openbaar domein doe je minstens 5 werkdagen op voorhand.
Let op: de dag van de aanvraag en startdatum zijn niet inbegrepen in deze periode.

Spoedprocedure

Doe je de aanvraag minder dan 5 werkdagen op voorhand dan wordt een toeslag aangerekend van 25 euro.

Hoe aanvragen?

Vul het online aanvraagformulier in:

Aanvraag inname openbaar domein

Signalisatiemachtiging

Voer je werken uit en neem je daarbij een deel van het openbaar domein in dan kan er hinder worden veroorzaakt.
Wanneer er hinder is dient er signalisatie geplaatst te worden om de weggebruiker te waarschuwen en de werknemers te beveiligen in de werkzone.

Hier voor is een bijkomende vergunning nodig. Dit kan je aanvragen via deze link

Kosten
Containers  
Per container voor de eerste dag 12,50 euro 
Per container per bijkomende dag 2,50 euro 

 

Andere  
1 tot en met 5 kalenderdagen 1 euro per m²
6 tot en met 10 kalenderdagen 2 euro per m²
11 tot en met 15 kalenderdagen 3 euro per m²
16 tot en met 20 kalenderdagen 4 euro per m²
21 tot en met 25 kalenderdagen 5 euro per m²
26 tot en met 30 kalenderdagen 6 euro per m²
Vanaf 31ste kalenderdag 0,25 euro per m² / per kalenderdag, met een minimum van 5 euro per kalenderdag

 

Spoedprocedure  
toeslag voor een laattijdige aanvraag (minder dan 5 werkdagen op voorhand) 25,00 euro

 

Opmerkingen:

  • De machtiging moet ten allen tijde op de plaats van de ingebruikname aanwezig zijn en ter inzage of beschikking liggen van de bevoegde stads- of politiediensten.
  • De verleende machtiging dient ten allen tijde zichtbaar aangeplakt te worden op de geplaatste voorwerpen voor zover dit mogelijk is, in het bijzonder in het geval van de plaatsing  van werfketen, kranen, silo’s containers voor afbraakmaterialen en andere machines. Indien dit niet mogelijk is of indien het over andere voorwerpen gaat, dient de machtiging op een zichtbare plaats in de omgeving worden aangebracht.
  • Voorbehouden parkeerplaatsen (mindervaliden, shop en go, kort parkeren, elektrische voertuigen, …) mogen niet worden ingenomen tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven op de machtiging.
  • Indien de beschikbare straatbreedte het niet toelaat dient het gebruik van een container van 2,50 meter vermeden te worden.
  • Met het oog op een vlot doorrijden van de hulpdiensten is een vrije ruimte van 4 meter naast de inname noodzakelijk op straat.
  • De inname mag geen aanleiding zijn om het verkeer op de weg om te leiden. Een bijkomende signalisatiemachtiging is hiervoor vereist.